top of page
Pharmacon_5_edited.jpg

Освітньо-професійна програма

ІННОВАЦІЙНА ФАРМАЦЕВТИКА

Назва ЗВО

Київський національний університет технологій та дизайну

Галузь знань             

16 Хімічна та біоінженерія

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень

Тривалість навчання                   

3 роки і 10 місяців

Назва структурного підрозділу

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

Кафедра промислової фармації

Спеціальність

161 Хімічні технології та інженерія

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС

Вартість одного року навчання

17 000 грн

Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері технології виробництва лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів, розробки та валідації аналітичних методів контролю якості активних фармацевтичних інгредієнтів та готових лікарських засобів, розробки та валідації моделей «in vitro», дослідження та розробки інноваційних лікарських засобів, проєктування хімічних і фармацевтичних технологічних процесів.

 

Програма спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розумінь, що відносяться до хімічної та фармацевтичної технології і біоінженерії, необхідних для здійснення професійної фахової діяльності у хімічній та фармацевтичній галузях.

НОВИНИ

image3.jpeg

ПЕРША ІМЕННА СТИПЕНДІЯ ВІД АТ «ФАРМАК» ДЛЯ СТУДЕНТІВ КНУТД

bottom of page